Suplování:   Pátek 23.6.2017

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.A

 

abs

abs

abs

abs

abs

abs

abs

     

4.B

 

abs

abs

abs

abs

abs

abs

abs

     

4.C

 

abs

abs

abs

abs

abs

abs

abs

     

4.D1

 

abs

abs

abs

abs

abs

abs

abs

     

4.D2

 

abs

abs

abs

abs

abs

abs

abs

     

4.E

 

abs

abs

abs

abs

abs

abs

abs

     

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bartková Jitka

-

-

Nh

Nh

Vm

..

-

-

-

Drzková Marie

-

-

-

Ře

-

Ře

-

..

-

-

-

Hryzbylová Oldřiška

-

..

..

Ří

-

..

-

-

-

-

-

Kulhánková Hana

-

-

-

-

....

Kj

-

-

-

-

Limanová Libuše

-

..

..

Bm

....

-

..

..

-

-

-

Mariánek Zdeněk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pierron Táňa

 

..

..

-

....

Du

Bm

       

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

459

 

prov

prov

prov

prov

prov

prov

prov

     

460

 

prov

prov

prov

prov

prov

prov

prov

     

461

 

prov

prov

prov

prov

prov

prov

prov

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Balladová Edita

3.hod

odpadá

ANJ1

4.C (1.sk)

 

absolventi

 

5.hod

odpadá

KAJm

4.C (1.sk)

 

absolventi

 

6.hod

odpadá

KAJm

4.C (1.sk)

 

absolventi

Barada Matolínová Lucie

3.hod

supl. (La)

ANJ1

2.A (2.sk)

(680E)

 
 

5.hod

odpadá

PCA

4.A (1.sk)

 

absolventi

 

6.hod

Jídelna

 
 

6.hod

odpadá

PCA

4.A (1.sk)

 

absolventi

Dubská Vladimíra

1.hod

odpadá

TCR

4.A (1.sk)

 

absolventi

 

2.hod

odpadá

TCR

4.A (1.sk)

 

absolventi

 

5.hod

supl. (Pt)

TVd

3.B (Dív)

(452)

 

Hajíček Jakub

3.hod

odpadá

ZSV

4.E

 

absolventi

Chmelová Zdislava

3.hod

není nad úvazek

INT

3.D (1.sk)

(340)

 
 

4.hod

není nad úvazek

INT

3.D (1.sk)

(340)

 

Kolářová Terezie

2.hod

odpadá

ECR

4.C (1.sk)

 

absolventi

 

3.hod

supl. (Ba)

POE

1.C

(231)

 

Kolmanová Marcela

1.hod

změna

CJL

1.A (2.sk)

(339)

 
 

5.hod

odpadá

CJL

4.D1 (1.sk)

 

absolventi

Kučerová Zdeňka

3.hod

odpadá

RUJ2

4.A (1.sk)

 

absolventi

 

6.hod

odpadá

RUJ2

4.E (2.sk)

 

absolventi

Kutová Jana

3.hod

odpadá

ANJ1

4.C (2.sk)

 

absolventi

 

5.hod

odpadá

ANJ1

4.C (2.sk)

 

absolventi

 

6.hod

supl. (Kh)

NEJ2

3.D (1.sk)

(342)

 
 

7.hod

odpadá

ANJ1

4.E (1.sk)

 

absolventi

Lipovská Štěpánka

2.hod

odpadá

TCR

4.A (2.sk)

 

absolventi

 

3.hod

odpadá

TCR

4.A (2.sk)

 

absolventi

Matoušková Renata

4.hod

odpadá

SPA2

4.D1 (1.sk)

 

absolventi

 

6.hod

supl. (Ba)

APS

2.C

(346)

 
 

7.hod

odpadá

SPA2

4.C (1.sk)

 

absolventi

Miševová Irena

1.hod

změna

RUJ2

1.A (1.sk)

(231)

 
 

2.hod

změna

RUJ2

3.D (2.sk)

(231)

 
 

4.hod

změna

RUJ2

2.B (1.sk)

(231)

 
 

6.hod

změna

RUJ2

1.A (2.sk)

(233)

 

Němcová Jarmila

1.hod

odpadá

EKO

4.D2 (2.sk)

 

absolventi

Nováková Miroslava

3.hod

odpadá

ANJ1

4.B (2.sk)

 

absolventi

 

4.hod

odpadá

ANJ1

4.B (1.sk)

 

absolventi

 

5.hod

odpadá

ANJ1

4.E (2.sk)

 

absolventi

 

7.hod

odpadá

ANJ1

4.E (2.sk)

 

absolventi

Novopacká Hana

1.hod

odpadá

CJL

4.C (1.sk)

 

absolventi

 

2.hod

supl. (Ba)

CJL

1.C

(230)

 
 

4.hod

supl. (Ba)

CJL

2.D

(343)

 
 

6.hod

odpadá

ZSV

4.D2 (2.sk)+

 

absolventi

Paredes Oré Eddy Jonathan

1.hod

odpadá

SPA2

4.B (1.sk)

 

absolventi

Růžička Miroslav

2.hod

odpadá

MAT

4.B

 

absolventi

Řehková Jana

1.hod

odpadá

EKC

4.C (2.sk)

 

absolventi

 

2.hod

odpadá

EKC

4.C (2.sk)

 

absolventi

 

3.hod

supl. (Dr)

ZCR

1.A

(236)

 
 

4.hod

odpadá

EKC

4.D2 (2.sk)

 

absolventi

 

5.hod

supl. (Dr)

ZCR

1.B

(236)

 
 

6.hod

odpadá

UCE

4.E (1.sk)

 

absolventi

Říhová Miluše

3.hod

supl. (Hr)

ANJ1

3.D (2.sk)

(342)

 

Schmidtmayer František

6.hod

odpadá

TVd

4.B (Dív)

 

absolventi

 

7.hod

odpadá

TVd

4.B (Dív)

 

absolventi

Štefková Hana

3.hod

změna

UCE

2.C (2.sk)

(230)

 

Večeřa Pavel

4.hod

odpadá

MAT

4.E

 

absolventi

Věříšová Markéta

4.hod

supl. (Kh)

NEJ2

2.B (2.sk)

(342)

 
 

5.hod

odpadá

NEJ2

4.D2 (2.sk)

 

absolventi

Veselková Magdaléna

5.hod

supl. (Ba)

MAT

2.A

(231)

 

Villamil Hernando

4.hod

změna

SPA2

1.B (1.sk)

(348)

 

Votruba Václav

4.hod

odpadá

MAT

4.C

 

absolventi

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

CJL

2.sk

(339)

změna

Kolmanová Marcela

 
 

1.hod

RUJ2

1.sk

(231)

změna

Miševová Irena

 
 

3.hod

ZCR

 

(236)

supluje

Řehková Jana

(Dr)

 

6.hod

RUJ2

2.sk

(233)

změna

Miševová Irena

 

1.B

4.hod

SPA2

1.sk

(348)

změna

Villamil Hernando

 
 

5.hod

ZCR

 

(236)

supluje

Řehková Jana

(Dr)

 

7.hod

ZCR

   

odpadá

 

(Dr)

1.C

2.hod

CJL

 

(230)

supluje

Novopacká Hana

(Ba)

 

3.hod

POE

 

(231)

supluje

Kolářová Terezie

(Ba)

2.A

3.hod

ANJ1

2.sk

(680E)

supluje

Barada Matolínová Lucie

(La)

 

5.hod

MAT

 

(231)

supluje

Veselková Magdaléna

(Ba)

2.B

4.hod

RUJ2

1.sk

(231)

změna

Miševová Irena

 
 

4.hod

NEJ2

2.sk

(342)

supluje

Věříšová Markéta

(Kh)

2.C

3.hod

UCE

2.sk

(230)

změna

Štefková Hana

 
 

6.hod

APS

 

(346)

supluje

Matoušková Renata

(Ba)

2.D

4.hod

CJL

 

(343)

supluje

Novopacká Hana

(Ba)

 

7.hod

APS

   

odpadá

 

(Ba)

3.B

5.hod

TVd

Dív

(452)

supluje

Dubská Vladimíra

(Pt)

3.D

2.hod

RUJ2

2.sk

(231)

změna

Miševová Irena

 
 

3.hod

ANJ1

2.sk

(342)

supluje

Říhová Miluše

(Hr)

 

6.hod

NEJ2

1.sk

(342)

supluje

Kutová Jana

(Kh)

 

Zpracováno v systému Bakaláři